เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ดาว์โหลดเอกสารงานทะเบียน » ข่าวประชาสัมพันธ์
 
1. สามารถใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ ( 2014-04-01 10:24:25 )
2. แจ้งระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง ( 2014-03-27 07:03:37 )
3. แจ้งระบบฐานข้อมูลมีการพัฒนาระบบจึงอาจจะมีการขัดข้องชั่วคราว ( 2013-11-18 10:21:16 )
4. เรียนเชิญอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ลงฐานข้อมูลสารสนเทศ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และถูกต้องคะ ( 2012-12-20 09:29:24 )
5. ขอให้ใช้แบบฟอร์ม ในระบบฐานข้อมูล ( 2010-05-17 14:58:34 )

หน้า: [1] ทั้งหมด: 5 รายการ

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6